Project: Karel en Kaatje en de kist op zolder

Dit project is ontwikkeld door de Werkgroep Educatie van het museum. Het is een project voor de groepen 5 van de basisscholen die niet in het bezit zijn van een licentie voor het project: “Jet en Jan”. Het project bestaat uit een voorbereidingsles op school en een bezoek aan het museum.

De rode draad die door het project loopt, is het voorleesverhaal: “Karel en Kaatje en de kist op zolder”. Aan de hand  van Karel en Kaatje komen de leerlingen in aanraking met dat deel van de geschiedenis dat in groep 5 behandeld wordt. Het project is dus leerstofvervangend.

Bij de voorbereidingsles hoort een leskist ( de kist op zolder). Hierin zitten diverse materialen, aan de hand waarvan inzicht gegeven kan worden in de manier waarop mensen vroeger, rond 1900, leefden. In de kist zit ook de handleiding met daarin alle relevante gegevens en verhalen. Bij het lenen van de kist betaalt u € 50,- borg. Dat bedrag krijgt U, bij het correct inleveren van de kist, weer terug.

De kist dient zelf opgehaald en weer teruggebracht te worden.

De les in/rond het museum duurt anderhalf uur en bestaat uit een circuit van 5 activiteiten: dat zijn:spelletjes van vroeger, dorsen, wannen en malen, zanden, klompendans, tekening maken in een spiegelkast.

Svp op school al een indeling maken in 5 groepen. Bij elke groep hoort een begeleider/ begeleidster, die ook in het museum actief begeleidt en zelf meedoet met de activiteiten.

De kosten voor dit project zijn: € 4,- p.p. 

Vragen/ Afspraken maken via 0413-291172 (Diny v.d.Pas).