Uit de tijd van toen

In de eeuwenoude boerderij herleef je de tijd van 1880- 1930. De uitleg door de gids of de audiotour op je mobieltje geeft je een indruk van het Meierijsche platteland, zoals dat zich heeft ontwikkeld vanaf de middeleeuwen. De geschiedenis van deze eenvoudige boerderij hangt samen met die van de plaatselijke Abdij van Berne, het kasteel van Heeswijk, de welvarende middenstand en handelslui en diverse ambachtelijke bedrijven zoals de Smidse en de Molen. Het agrarische leven is altijd in beweging geweest !