Collectie, inrichting en giften

De boerderij laat zien, hoe er geleefd, gewoond en gewerkt werd op de schrale zandgrond in de Meierij van Den Bosch in de periode 1900-1930. Er is ook een uitgebreide collectie landbouwwerktuigen.

Als de boer  en boerin uit de tijd even terug zouden mogen komen, zouden ze zich onmiddellijk thuis voelen in “hun” boerderij.

Alle voorwerpen zijn zorgvuldig, in een digitaal systeem geregistreerd, beschreven en gefotografeerd.

Als u ons wilt ondersteunen d.m.v. het schenken van voorwerpen die voor het museum interessant zijn, bel dan met 0413-291172.  Voorwerpen die niet in het museum tentoongesteld zijn, worden bewaard in ons ondergrondse museumdepot. Bij tijd en wijle rouleren de voorwerpen.

Een schenking kan interessant voor u zijn omdat ons museum door de fiscus tot zgn Cultuur ANBI-instelling ( = Algemeen Nut Beogende Instelling) is benoemd. Dat wil zeggen, dat  ( financiële) giften aan ons museum voor max. 125% fiscaal aftrekbaar zijn.