Collectie, inrichting en giften

In 1976 kreeg de boerderij haar nieuwe functie als museum. Antiek huisraad werd ijverig verzameld en via een gedreven verzamelaar kwam het museum in het bezit van een collectie landbouwwerktuigen . Sindsdien omvat de museumcollectie een complete en levensechte huishouding met betrekking tot leven, wonen en werken op de schrale zandgrond in de Meierij van Den Bosch in de periode 1900-1930.

In de praktijk wil dat zeggen, dat een boer  en boerin uit de tijd zich onmiddellijk weer zouden thuisvoelen als ze voor even terug mochten komen!

Alle voorwerpen zijn zorgvuldig geregistreerd en beschreven.

Als u ons wilt ondersteunen d.m.v. het schenken van voorwerpen die voor het museum interessant zijn, dan nodigen wij u van harte uit om contact te leggen met ons museum. Samen kunnen we dan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Alle nieuwe voorwerpen worden zorgvuldig geregistreerd en beschreven. Voorwerpen die niet in het museum tentoongesteld zijn, worden bewaard in ons ondergrondse museumdepot. Bij tijd en wijle rouleren de voorwerpen.

Ook een schenking kan interessant voor u zijn omdat ons museum door de fiscus tot zgn Cultuur ANBI-instelling ( = Algemeen Nut Beogende Instelling) is benoemd. Dat wil zeggen, dat  ( financiële) giften aan ons museum voor max. 125% fiscaal aftrekbaar zijn.