De eerste en de laatste boer

De EERSTE boer:

Al vanaf de middeleeuwen werd er geboerd op de plek van het museum. In 1580 pachtte Joost Ghijsberts de boerderij ( die toen al op deze plek stond) van de Abdij van Berne. Hij betaalde daarvoor in natura: 24 mud rogge, 1 mud boekwijt, 25 el linnen, 25 pond spurrieboter en 5 kapoenen (gesneden hanen). De Abdij verplichtte hem om heesters te planten om zo stuifzand tegen te gaan en om de boerderij goed te onderhouden. Joost Ghijsberts is de eerste boer op deze plek waarvan we de naam kennen.

De LAATSTE boer:

(Hein en Mie Sigmans )    ( het gezin van Hein en Mie)

(de jongens Sigmans)                (de meisjes Sigmans)

In 1962 namen Jo en Miet Sigmans de boerderij over van hun ouders Hein en Mie Sigmans. Hein en Mie leefden nog tamelijk traditioneel: Mie kookte bijvoorbeeld nog lange tijd boven open vuur.
Jo en Miet ( zie hieronder) renoveerden de boerderij zoals dat in hun tijd gebruikelijk was. De zolder werd begaanbaar door een trap in de geut. De kleine raampjes werden vervangen door moderne vensters. Immers….ook Heeswijk groeide en moderniseerde. Toch zagen Jo en Miet uiteindelijk geen toekomst als boer en boerin en na lang beraad namen Jo en Miet in 1969 het besluit om hun bedrijf te verkopen aan de gemeente ten behoeve van uitbreiding van camping De Wildhorst. Daarmee werden zij: “de LAATSTE boer en boerin” van deze eeuwenoude boerderij.

foto: Jo en Miet Sigmans.

 In 2010 , terug in “hun” boerderij.

( 2012: de “kinderen” Sigmans, terug bij hun geboortehuis, de boerderij )