Project: “Uit het sobere leven van jouw overgrootouders”

Programma:  “Uit het sobere leven van je overgrootouders”:

Bestemd voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Het programma duurt een dagdeel. De activiteiten worden uitgevoerd met groepjes van 6 leerlingen. Die zijn, daarbij ondersteund door een lesbrief, met een 8-tal verschillende workshops bezig. De leerlingen beoefenen oude spelen zoals ” repen”, ” steltlopen”  Ze zoeken de betekenis van een groot aantal (boerderij)spreekwoorden. Al doende leren ze hoe er destijds op duurzame wijze gewoond/ gewerkt/ geleefd en geproduceerd werd. Medewerkers van het museum helpen daarbij . Ook worden info- films uit “de tijd van toen” bekeken.

Mail, voor meer inlichtingen over dit project naar  info@museumboerderij.nl of bel ons info-nummer: 0413-291172. Via een subsidie- aanvraag bij “Erfgoed Brabant” voor het project “Museumschatten”( Voortgezet Onderwijs) kunnen de kosten per leerling volledig vergoed worden.